Monolithique

Herzlich willkommen

DE FR NL

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

 

Sie hebben het recht om te annuleren van dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen.

De periode van herroeping is veertien dagen na de datum waarop u of een derde partij genomineerd door u, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit hebben genomen of heeft.

Om te oefenen uw herroepingsrecht, moet u ons (Monolithique, Sandro Dudenhausen, Belven 55, 4730 Raeren (België), Tel.) 32 / (0) 87 / 33 43 90 fax: 32 / (0) 87 / 33 45 90Email: info@monolithique.com) informeren over uw besluit om dit contract te annuleren.

U kunt het bijgevoegde monster terugtrekking formulier, dat echter is niet vereist.

De intrekking periode is het voldoende dat u het bericht van het herroepingsrecht voor de terugtrekking deadline indienen.


Gevolgen van de herroeping

Wenn deze overeenkomst ingetrokken, hebben wij u alle betalingen die we hebben ontvangen van u met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit dit dat u een ander type van levering hebt gekozen, zoals aangeboden door ons, beste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag terugbetalen, waarop de communicatie is het ontvangen van uw intrekking van deze overeenkomst met ons. We gebruiken de dezelfde betaalmiddelen die u hebt gebruikt in de oorspronkelijke transactie voor deze terugbetaling, tenzij iets anders uitdrukkelijk is overeengekomen met u; in geen geval worden kosten in rekening gebracht vanwege deze terugbetaling.

We verzamelen de goederen.

U moet alleen komen voor een mogelijk verlies in waarde van de goederen indien dit verlies in waarde op een voor het testen van de textuur, als gevolg van onnodige handling eigenschappen en werking van de goederen.

 

                                                                                                                                                     

Herroepingsformulier model

(als u wilt annuleren van het contract, dan alstublieft dit formulier invullen en het terug te sturen.)

 

Aan: Monolithique

Sandro Dudenhausen

Belven 55

4730 Raeren / België

Tel. 32 / (0) 87 / 33 43 90

fax: 32 / (0) 87 / 33 45 90

email: info@monolithique.com

 

hierbij ik/wij trekken (*) door mij/ons (*)

gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)

besteld meeste (*) / get meeste (*)

naam van / het adres van de consument (s) van /

 

de handtekening van de consument (s) van / de consument (s) (alleen voor communicatie op papier)

 

datum

 

(*) schrappen wat niet van toepassing.