Monolithique

Herzlich willkommen

DE FR NL

AVV

§ 1 Geldigheidsgebied en aanbieder
§ 2 Sluiting van het contract
§ 3 Prijzen
§ 4 Verzendkosten
§ 5 Leveringsvoorwaarden
§ 6 Betalingsvoorwaarden
§ 7 Eigendomsvoorbehoud
§ 8 Herroepingsrecht
§ 9 Transportbeschadigingen
§ 10 Vrijwaring
§ 11 Slotbepalingen

FAQ
Hoe functioneert het winkelwagensysteem?
Moet ik mij registreren?
Wanneer wordt mijn bestelling worden bindend?
Wordt de tekst van het contract opgeslagen?

§ 1 Geldigheidsgebied en aanbieder
Deze AVV gelden voor alle bestellingen, die consumenten (§13 BGB) via de online-shop van
Monolithique - Sandro Dudenhausen
Belven 55, 4730 Raeren, België
BTW-nr.: BE 0879.564.326
Eigenaar: Sandro Dudenhausen
(navolgend „Monolithique“) opgeven.
Een consument is iedere natuurlijke persoon, die eenrechtshandeling voor een doel afsluit, dat noch hun zakelijke, noch hun zelfstandige werk toegerekend kan worden.
Service-Hotline: Maandag t/m Vrijdag 8 - 20 uur
Telefoon: 003287334390
E-mail: info@monolithique.com

§ 2 Sluiting van het contract
§ 2.1 De presentatie van producten in de online-shop dienen als ondersteuning van een koopaanbieding.
Door aanklikken van de knop [kopen] geeft u een bindend bod voor een koop af. De verkoop van onze producten gebeurt alleen voor privé gebruik in een handelsgebruikelijk kwantum.
§ 2.2 Wij kunnen uw bestelling door verzending van een separate opdrachtbevestiging via e-mail of door levering van de goederen binnen vijf dagen aannemen. De bevestiging van de toegang van de bestelling gebeurt door een geautomatiseerde e-mail onmiddellijk na versturen van de bestelling en maakt nog geen aanneming van het contract uit.
§ 2.3 In het geval dat onze orderbevestiging spel- of drukfouten bevat of dat onze vastlegging van prijzen technisch veroorzaakt overdrachtsfouten ten grondslag liggen, hebben wij het recht de orderbevestiging aan te vechten, waarbij wij onze vergissing moeten bewijzen.  Reeds gedane betalingen zullen u onmiddellijk worden vergoed.

§ 3 Prijzen
De op de productpagina’s genoemde prijzen bevatten de wettelijke BTW en overige onderdelen van prijzen, en  zijn inclusief portokosten.

§ 4 Verzendkosten
§ 4.1 Leveringen binnen Duitsland, België, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk zijn vrij van verzendkosten. Zie ook verzendkosten.
§ 4.2 Bij betaling per rembours zullen extra kosten van 7,- Euro worden betaald.


§ 5 Leveringsvoorwaarden en voorbehoud van tijdige zelflevering
§ 5.1 De levering gebeurt alleen binnen Duitsland, België, Nederland, Luxemburg, Oostenrijk, Frankrijk met transportbedrijf Dachser.
§ 5.2 De levertijd bedraagt 3-5 dagen, voorzover er niets anders in de offerte wordt aangegeven.
§ 5.3 In het geval dat niet alle bestelde producten voorradig zijn, hebben wij het recht deelleveringen op onze kosten te maken, inzoverre dat voor u draaglijk is.
§ 5.4 Als het bestelde product niet ter beschikking staat, omdat wij met dit product door onze leverancier zonder onze eigen schuld niet werden bevoorraad, kunnen wij van het contract terugtreden. In dit geval zullen wij u onmiddellijk informeren en u eventueel de levering van een vergelijkbaar product voorstellen. Als er geen vergelijkbaar product ter beschikking staat  of u geen levering van een vergelijkbaar product wenst zullen wij u de eventuele reeds verstrekte tegenprestaties onmiddellijk vergoeden.

§ 6 Betalingsvoorwaarden
§ 6.1 De betaling geschiedt naar keuze per vooruitbetaling, Paypal, creditcard, rembours, contant bij afhaling. Zie ook betalingsvoorwaarden.
§ 6.2 Als u de vooruitbetaling kiest noemen wij onze bankgegevens in de orderbevestiging. Het bedrag van de factuur moet binnen 10 dagen op onze rekening worden overgemaakt.
§ 6.Betaling per creditcard - per Visa of Mastercard. Uw gegevens zullen via een zekere SSL-versleuteling worden overgedragen. De debitering van uw creditcardrekening geschiedt met afsluiting van de bestelling.
§ 6.4 Rembours: bij betaling per rembours zullen een extra kosten van 7,- Euro worden betaald. De rembourskosten betaalt u direct contant aan de koerier die de goederen levert.
§ 6.5 Betalen bij afhalen.
§ 6.6 Een recht om compensatie staat u alleen toe als uw tegengestelde eis rechtsgeldig per gerecht worden vastgesteld, onbetwist zijn of schriftelijk door ons werden erkend.
§ 6.7 U kunt een recht van terughouding alleen dan uitoefenen, voorzover de eisen uit hetzelfde  contract resulteren.

§ 7 Eigendomsvoorbehoud
De goederen blijven tot volledige betaling ons eigendom. Voor de uiteindelijke overgang van eigendom is een verpanding, eigendomsoverdracht tot zekerheid, verwerking of vervorming zonder onze toestemming niet toegestaan.

§ 8  Herroepingsrecht
§ 8.1 Consumenten hebben een veertiendaags onbegrensd Herroepingsrecht

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Herroepingsrecht

 

Sie hebben het recht om te annuleren van dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen.

De periode van herroeping is veertien dagen na de datum waarop u of een derde partij genomineerd door u, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit hebben genomen of heeft.

Om te oefenen uw herroepingsrecht, moet u ons (Monolithique, Sandro Dudenhausen, Belven 55, 4730 Raeren (België), Tel.) 32 / (0) 87 / 33 43 90 fax: 32 / (0) 87 / 33 45 90Email: info@monolithique.com) informeren over uw besluit om dit contract te annuleren.

U kunt het bijgevoegde monster terugtrekking formulier, dat echter is niet vereist.

De intrekking periode is het voldoende dat u het bericht van het herroepingsrecht voor de terugtrekking deadline indienen.


Gevolgen van de herroeping

Wenn deze overeenkomst ingetrokken, hebben wij u alle betalingen die we hebben ontvangen van u met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit dit dat u een ander type van levering hebt gekozen, zoals aangeboden door ons, beste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag terugbetalen, waarop de communicatie is het ontvangen van uw intrekking van deze overeenkomst met ons. We gebruiken de dezelfde betaalmiddelen die u hebt gebruikt in de oorspronkelijke transactie voor deze terugbetaling, tenzij iets anders uitdrukkelijk is overeengekomen met u; in geen geval worden kosten in rekening gebracht vanwege deze terugbetaling.

We verzamelen de goederen.

U moet alleen komen voor een mogelijk verlies in waarde van de goederen indien dit verlies in waarde op een voor het testen van de textuur, als gevolg van onnodige handling eigenschappen en werking van de goederen.

 

                                                                                                                                                     

Herroepingsformulier model

(als u wilt annuleren van het contract, dan alstublieft dit formulier invullen en het terug te sturen.)

 

Aan: Monolithique

Sandro Dudenhausen

Belven 55

4730 Raeren / België

Tel. 32 / (0) 87 / 33 43 90

fax: 32 / (0) 87 / 33 45 90

email: info@monolithique.com

 

hierbij ik/wij trekken (*) door mij/ons (*)

gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)

besteld meeste (*) / get meeste (*)

naam van / het adres van de consument (s) van /

 

de handtekening van de consument (s) van / de consument (s) (alleen voor communicatie op papier)

 

datum

 

(*) schrappen wat niet van toepassing.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


§ 8.2 Het Herroepingsrecht bestaat niet met levering van goederen die volgens specificatie van de klanten worden vervaardigd of duidelijk op persoonlijke behoefte zijn toegesneden.

§ 9 Transportbeschadigingen
§ 9.1 Indien goederen met duidelijke transportbeschadigingen worden geleverd reclameert u zulke fouten a.u.b. onmiddellijk bij de transportdienst en contacteert u ons zo snel mogelijk.
§ 9.2 Het verzuimen van een reclamatie of een contactopname heeft voor uw wettelijke garantierechten geen consequenties. Maar u helpt ons onze eigen eisen tegenover de vrachtvervoerder resp. de transportverzekering geldend te kunnen maken.

§ 10 Vrijwaring
De vrijwaring gebeurt volgens wettelijke bestemmingen.

§ 11 Slotbepalingen
In het geval van een ineffectieve bepaling van deze AVV blijft het contract voor de rest werkzaam. In plaats van de ineffectieve bepaling gelden de desbetreffende wettelijke voorschriften.

Online Dispute Resolution in overeenstemming met artikel 14, paragraaf 1 ODR-VO: De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), geeft u hier:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Om deel te nemen in een procedure voor geschillenbeslechting voordat een consument geschillencommissie zijn niet verplicht en niet bereid.

FAQ

Hoe functioneert het winkelwagensysteem?
Producten kunt u altijd vrijblijvend door aanklikken van de knop [in de winkelwagen] noteren. U kunt uw winkelwagen altijd door aanklikken van de knop [winkelwagen] bekijken en producten zo nodig door aanklikken van de knop  [wissen] uit de winkelwagen verwijderen. Als u de producten in de winkelwagen wilt kopen klikt u de knop [naar de kassa] aan.

Moet ik mij registreren?
Na keuze van de producten wordt u gevraagd uw gegevens in te toetsen. Verplichtende aangaven zijn met een * gekenmerkt. U kunt optioneel een klantenrekening openen en bij toekomstige bestellingen na ingave van uw gebruikersnaam en paswoord bestellen, zonder uw adresgegevens nogeens te moeten ingeven.

Wanneer wordt mijn bestelling bindend?
Op de bestelpagina kunt u uw ingaven nogmaals nakijken. Door aanklikken van de ‘kopen’-knop sluit u de bestelling af. De operatie kan altijd door sluiten van het browser-venster worden afgebroken. Op de pagina’s krijgt u verdere informaties bijv. over correctiemogelijkheden .

Wordt de tekst van het contract opgeslagen?
Wij slaan de text van uw contract op. De bestelgegevens en de AVV zullen u per e-mail worden opgestuurd. Uw vorige bestellingen kunt u, voorzover u zich als klant heeft geregistreerd, in ons log-in-bereik voor klanten bekijken. U kunt hier de AVV bekijken, uitprinten en opslaan.

[Deze AVV werden uit het Duits vertaald en refereren dus aan het Duitse recht. Alleen het origineel is verplichtend]

 

Herroepingsrecht