Monolithique

Herzlich willkommen

DE FR NL

Gegevensbescherming

Uitvoeriger uitleg van de gegevensbescherming met klantenregistratie

Wij zijn verheugd over uw interesse aan onze webpagina. De bescherming van uw privacy is heel belangrijk voor ons. Onderstaand vindt u uitgebreide informaties over onze omgang met uw gegevens.

Heffing, verwerking en gebruik van persoonsgebonden gegevens

U kunt onze webpagina bezoeken zonder gegevens over uw persoon te maken. Wij slaan alleen maar toegangsgegevens zoals de naam van uw provider, de pagina van waaruit u onze pagina bezoekt en de naam van aangevraagd bestand op. Deze gegevens worden exclusief voor de verbetering van onze aanbiedingen benut en laten geen conclusies met betrekking tot uw persoon toe.  Persoonsgebonden gegevens worden allen maar geregistreerd  als u ons deze in het kader van uw bestelling, met opening van een klantenrekening of met registratie voor onze nieuwsbrief vrijwillig meedeelt. Wij gebruiken die door u meegedeelde gegevens zonder uw aparte toestemming alleen voor kwijting en afwikkeling van uw bestelling. Met complete afwikkeling van het contract en complete betaling van de prijs worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na het verstrijken van de fiscaal-juridisch- en handels-rechtelijke bewaartijd vernietigd voorzover u niet expliciet in verder gebruik heeft toegestemd. Met aanmelding voor de nieuwsbrief wordt uw e-mail-adres voor eigen reclamedoeleinden gebruikt, tot u zich van de nieuwsbrief afmeldt. De afmelding is op ieder tijdstip mogelijk.

Gebruik van Cookies

Om het bezoek op onze webpagina attractief temaken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina’s zogenoemde cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden geplaatst. Enkele  van de door ons gebruikte cookies worden na beëindiging van de browser-sessie (dat betekent na de sluiting van uw browser) weer vernietigd (zgn. sessie-cookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat bestaan en maken het mogelijk voor ons of onze partnerbedrijven uw browser bij het volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en per geval over het aannemen kunt beslissen, óf het aannemen van cookies in bepaalde gevallen of totaal uitsluiten. Met het niet-aannemen van cookies kan de functionaliteit van onze webpagina beperkt zijn.

Opstelling van onder een pseudoniem opgestelde gebruiksprofiel voor de webanalyse

Deze webpagina gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‚Google’). Google Analytics gebruikt zgn. ‚cookies’, dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de webpagina mogelijk maken. De door de cookie geproduceerde informaties over uw gebruik van deze webpagina worden doorgaans aan een server in de VS overgedragen en daar opgeslagen. In het geval van de activatie van de anoniemsering van de IP op deze webpagina wordt uw IP-adres door Google echter wel binnen de lidstaten van de EU of in andere aan dit verdrag aangesloten landen binnen de Europese Economische Ruimte vooraf bekort. Alleen in bijzondere gevallen wordt het gehele IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar gekort. In opdracht van de eigenaar van deze webpagina zal Google deze informaties gebruiken om uw gebruik van de webpagina te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere services, die met het gebruik van de webpagina en het gebruik van het internet zijn verbonden, te leveren.

Die in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google bijeengebracht. U kunt de opslag van de cookies door een passend instellen van uw browser-software vermijden. Wij verwijzen u naar het feit, dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze webpagina compleet zult kunnen gebruiken. U kunt daarenboven de registratie van de door de cookies gegenereerde en op uw gebruik van de webpagina gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google, evenals de verwerking van deze gegevens door Google, vermijden, doordat u het onder de navolgende link vervoegbare browser-plug-in downloadt en installeert. De actuele link is:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Social Plugins

Google+

Onze website gebruikt de “+1″-knoppen van het sociale netwerk Google Plus, dat door de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States wordt beoefend (“Google”). De knop is door het teken “+1″ op witte of kleurige achtergrond te herkennen.

Als u een webpagina van onze website oproept die een zulke knop beïnhoudt, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Google. De inhoud van de “+1″-knop  wordt direct door Google aan uw browser verdergezonden en door deze in de webpagina geïntegreerd. Wij hebben dus geen invloed op de omvang van de gegevens die Google met de knop verheft. Volgens Google wordt zonder aanklikken van de knop geen persoonsgebonden gegevens verheft. Alleen bij ingelogde leden worden deze gegevens (o.a. het IP-adres) verheft en verwerkt.

Doel en omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en gebruik van gegevens door Google evenals uw desbetreffende rechten en aanpassingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u onder Google’s verwijzing naar de gegevensbescherming van de “+1″-knop: http://www.google.com/intl/nl/+/policy/+1button.html und der FAQ: http://bit.ly/r3Qmer.
Als u Google Plus-lid bent en niet wilt dat Google via onze website gegevens over u verzamelt en met uw bij Google opgeslagenlidsgegevens verbindt, moet u vóór uw bezoek op onze website bij Google Plus uitloggen.

Facebook

Onze website gebruikt social plug-ins ("plug-ins") van het sociale netwerk facebook.com, dat door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA wordt beoefend ("Facebook"). De plug-ins zijn door de Facebook logo’s te herkennen (witte „f“ op blauwe tegel of een „duim omhoog“-teken) of ze zijn met het toevoegsel "Facebook Social Plugin" gekenmerkt.

Als u een webpagina van onze website opzoekt die zo’n plug-in beïnhoudt, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van het plug-in wordt door Facebook direct aan uw browser overgedragen en door deze in de webpagina geïntegreerd. Wij hebben dus geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met deze plug-ins verheft en informeren u daarom volgensonze stand van kennis:

Door gebruikt van de plug-ins verkrijgt Facebook de informatie dat u de betreffende site van onze website heeft opgeroepen. Als u bij Facebook ingelogd bent kan Facebook het bezoek met uw Facebook-account  in verbinding brengen. Als u met plug-ins interageert, bijv. de like-knop bedient of een commentaar schrijft, wordt de betreffende informatie van uw browser direct naar Facebook gestuurd en daar opgeslagen. Als u geen lid van Facebook bent bestaat er toch de mogelijkheid dat Facebook uw IP-adres te weten komt en opslaat.

Doel en omvang van het verzamelen van data en de verdere verwerking en gebruik van data door Facebook evenals uw desbetreffende rechten en aanpassingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u onder Facebook’s verwijzing naar de gegevensbescherming: http://www.facebook.com/policy.php.

Als u Facebook-lid bent en niet wilt dat Facebook via onze website gegevens over u verzamelt en met uw bij Facebook opgeslagen lidsgegevens verbindt moet u vóór uw bezoek op onze website bij Facebook uitloggen.

Doorgeven van persoonsgebonden gegevens

Een doorgeven van uw gegevens gebeurt aan het met de levering opgedragen verzendhuis voorzover dat voor de levering van de goederen nodig is. Voor de afwikkeling van betalingen geven wij uw gegevens aan de met de betaling opgedragen kredietbank verder.

Recht van inlichtingen

Zoals vastgelegd in het “Bundesdatenschutzgesetz” (federale wet betreffende de gegevensbescherming) heeft u recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen gegevens zoals een eventueel recht op rectificatie, blokkeren of opheffing van de gegevens.

Contactpersoon voor gegevensbescherming

Bij vragen betreffende heffing, verwerking of gebruik van uw persoonsgebonden gegevens, bij informaties, rectificatie, blokkeren of opheffing van gegevens evenals de annulering van een toegestane inwilliging wendt u zich alstublieft tot:

Sandro Dudenhausen, Belven 55, 4730 Raeren, België
Telefoon: +3287334390,
E-mail: info@monolithique.com

Versleuteling van persoonsgebonden gegevens

Gegevensveiligheid

Uw persoonsgebonden gegevens worden in het bestelproces met behulp van ssl versleuteling via het web overgedragen. Data van credietcardszullen niet worden opgeslagen, maar worden direct door onze payment-dienstverlener EOS verheft en verwerkt. Wij beveiligen onze website en overige systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegrijpen, verandering of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen. De toegang tot uw klantenrekening is alleen na invoer van uw persoonlijk paswoord mogelijk.  U moet uw toegangsinformaties steeds discreet behandelen en het browser-venster sluiten als u de communicatie met ons heeft afgesloten, vooral als u de computer samen met andere personen gebruikt.